Етика публікації журналу

Редакційна політика журналу “Освіта: сучасні дискурси” спрямована на етичні норми, прийняті міжнародним науковим співтовариством.

Діяльність редакційної колегії в цьому напрямку базується на рекомендаціях Комітету з етики видавничої справи, а також цінного досвіду в авторитетних українських і міжнародних журналах і видавництвах. Важливою умовою для прийняття статей до публікації є наявність нових оригінальних результатів досліджень, які раніше не публікувалися.

Якщо матеріал раніше був опублікований, автор повинен надати формулювання бібліографічних посилань про попередні публікації та актуальність публікацій для обґрунтування нової версії, пояснюючи природу доповнень та змін, внесених до останньої версії статті.

Будь-які спірні питання (фінансові, академічні, особисті тощо) ретельно розглядаються редакцією. У разі підтвердження підозр щодо можливого плагіату або результатів фальсифікації стаття буде відхилена.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

Всі відносини з питаннями етичної публікації, які виникають між авторами та редакцією та не регулюються цим документом, можуть регулюватися міжнародними стандартами COPE.