Оголошення

Шановні освітяни!

Національна академія педагогічних наук України анонсує про початок прийому наукових статей до фахового наукового щорічника «Education: Modern Discourses», № 1(2), 2019.

«Education: Modern Discourses» – це перший академічний рецензований журнал відкритого доступу у галузі наук про освіту Національної академії педагогічних наук України. Видається раз на рік з 2018 року. Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 231-41-12981Р. Головний редактор – Василь Кремень, Президент Національної академії педагогічних наук України, заступники головного редактора – Володимир Луговий, Віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Світлана Сисоєва, Академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України.

До друку приймаються результати наукових досліджень за такими напрямами:

  • Філософія та історія освіти
  • Педагогічна компаративістика та міжнародна освіта
  • Вища та університетська освіта
  • Освіта дорослих
  • Професійна освіта і навчання
  • Загальна середня освіта
  • Освітні технології
  • Персоналії в освіті

Термін прийому статей –до 1 травня 2019 року.

Статті необхідно надсилати на електронну пошту emdnaes@gmail.com .

З вимогами до оформлення можна ознайомитися на електронній сторінці журналу «Education: Modern Discourses» http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse у рубриці «Інформація для авторів» http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse/For_Authors

Журнал «Education: Modern Discourses» дотримується політики подвійного рецензування. Зовнішня рецензія надається автором публікації, внутрішня − редакцією журналу. Зовнішнє рецензування здійснюється фахівцем відповідного профілю, який має вчений ступінь не нижче доктора наук і не має наукових, фінансових чи будь-яких інших взаємовідношень з авторами статті та редакцією журналу. Вибір зовнішнього рецензента здійснюють автори статті.