Політика перегляду журналу

Всі статті розглядаються редакцією. Процедура рецензування орієнтована на найбільш об'єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності журналу. Також рецензування надає комплексний аналіз переваг і недоліків матеріалів статті. До публікації приймаються лише ті статті, які є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем навчання.

ЕТАПИ РОЗГЛЯДУ

Подані статті до редакції повинні відповідати вимогам політики журналу.

  1. Подані статті до редакції повинні відповідати вимогам політики журналу.
  2. Перевірка статті на ступінь унікальності авторського тексту. Для всіх статей, які надаються для перегляду, ступінь унікальності авторського тексту визначається за допомогою відповідної програми.
  3. Усі рукописи, подані до редакційної колегії, направляються до профілю дослідників до двох рецензентів. Головний редактор призначає суддів. За рішенням головного редактора деякі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартних процедур рецензування.
  4. Для перегляду статей рецензенти можуть виступати в якості членів редколегії наукового журналу та іноземних висококваліфікованих фахівців, які мають глибокі професійні знання та досвід у певному науковому напрямку.
  5. Рецензент робить висновок про можливість опублікування статті зазвичай протягом 14 днів (заповнює стандартизовану форму, яка містить резюме рекомендацій).
  6. Рецензування проводиться в довірі за принципами подвійного сліпого перегляду (двосторонній «сліпий» огляд, коли ні автор, ні рецензент не знають один одного). Взаємодія між автором і рецензентами відбувається через редактора журналу.
  7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення певних статей виправлення, стаття надсилається автору з пропозицією розглянути коментарі при підготовці оновленої версії статті, або обґрунтувати їх спростування. У переглянуту статтю автор додає лист, який містить відповіді на всі коментарі, і пояснює всі зміни, які були зроблені в статті. Переглянута версія знову надається рецензенті для прийняття рішення і готує обґрунтований висновок про можливість публікації.
  8. Остаточне рішення про можливість та доцільність публікації приймається головним редактором та, при необхідності, під час засідання редакційної колегії в цілому.

Основною метою процедури рецензування є усунення випадків нестандартних практичних досліджень та забезпечення координації та дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакції, рецензентів, установи, яка проводила дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність і наукове значення. Крім того, відповідність статті принципам етики в наукових публікаціях та рекомендації щодо усунення порушень визначаються рецензентами.