Редакційна колегія

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Василь Кремень, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАН та НАПН України, Національна академія педагогічних наук України, Україна

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Володимир Луговий, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Національна академія педагогічних наук України, Україна

Світлана Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Національна академія педагогічних наук України, Україна

 

НАУКОВА РАДА

Іван Бех, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Інститут проблем освіти Національної академії педагогічних наук України, Україна

Лариса Березівська, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. Сухомлинського, Україна

Чіпріан Фартушник, доктор філософії з соціальних і політичних наук, Інститут педагогічних наук, Румунія

Джу Дзін, доктор філософії з державного управління, Університет Хучжоу, Китайська Народна Республіка

Віталій Курило, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Стефан Міхал Квятковскі, доктор хабілітований, професор, Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, Республіка Польща

Олександр Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Національна академія педагогічних наук України, Україна

Сергій Максименко, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Національна академія педагогічних наук України, Україна

Олександр Меняйленко, доктор технічних наук, професор, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Неля Ничкало, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Національна академія педагогічних наук України, Україна

Оксана Попова, доктор психологічних наук, професор, Республіканський інститут професійної освіти Республіки Білорусь

Петро Саух, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Національна академія педагогічних наук України, Україна

Олександра Савченко, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Україна

Сергій Савченко, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Ольга Сухомлинська, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. Сухомлинського, Україна

Франтішек Шльосек, доктор хабілітований, професор, Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, Республіка Польща

Олег Топузов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Національна академія педагогічних наук України, Україна

 

РЕДАКЦІЙНИЙ РАДА

Наталія Базелюк, кандидат педагогічних наук, Національна академія педагогічних наук України, Україна

Наталія Дічек, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Україна

Оксана Глушко, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Україна

Олена Локшина, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Україна

Ірина Регейло, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія педагогічних наук України, Україна

Оксана Шпарик, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Україна