Політика архівування

Цей журнал використовує політику архівування PKP Preservation Network.

PKP PN надає безкоштовні сервіси архівування для журналів, створених на платформі Open Journal Systems.

Також архіви журналу розміщуються на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.